אייל לחמן – התפתחות הדרגתית של משחקוני תנועה לעומק